Κανονισμοί και Όροι

Θα πρέπει να υποβάλετε την δική σας πρωτότυπη δουλειά. Υποβάλλοντας μια ταινία μας παραχωρείτε το δικαίωμα χρήσης του έργου σας για την προβολή του αλλά και την προώθηση του φεστιβάλ για την περίοδο δύο ετών. Θα γίνουν δεκτές ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και κινουμένων σχεδίων, αλλά όχι ταινίες που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος ή διαφήμιση. Θα πρέπει η παραγωγή της ταινίας να έχει ολοκληρωθεί έως και πριν 5 έτη. 

Προκειμένου να συμμετέχετε στο φεστιβάλ, θα πρέπει η υποβολή της ταινίας σας να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 23 Απριλίου 2023. Θα γίνουν αποδεκτές έως δύο ταινίες ανά σκηνοθέτη.

Ο αποστολέας είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση δικαιωμάτων και αδειών σχετικά με κάθε υποβολή. Το φεστιβάλ δεν φέρει καμία ευθύνη. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές υπερβούν τη συνολική διάρκεια του φεστιβάλ, η ομάδα του κινηματογραφικού είναι υπεύθυνη για την τελική επιλογή των ταινιών που θα προβληθούν.

Η ομάδα του κινηματογραφικού διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις επίσημα επιλεγμένες ταινίες ή μέρος αυτών για σκοπούς προβολής του φεστιβάλ και για μελλοντικές προβολές που θα φέρουν τον τίτλο του φεστιβάλ και το όνομα της ομάδας.

Οι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να μας γνωστοποιήσουν αν παραχωρούν το δικαίωμα για διαδικτυακή προβολή της ταινίας τους στην περίπτωση που το φεστιβάλ πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Δεν θα υπάρξει κάποιο κόστος για την υποβολή, την αποδοχή και προβολή της ταινίας σας. Επίσης, δεν θα υπάρξει χρέωση στους θεατές που θα παρακολουθήσουν την ταινία σας.

Οδηγίες και Απαιτούμενα Υποβολής

Η ταινία θα πρέπει να υποβληθεί μέσω της σελίδας FilmFreeway που θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών. Τα επιπρόσθετα αρχεία που ζητούνται θα πρέπει να σταλούν στο e-mail του φεστιβάλ kinimatografiko.pofpp@gmail.com . Σας προτείνουμε να καταχωρήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του φεστιβάλ στο βιβλίο διευθύνσεών σας έτσι ώστε να μην χαθεί κάποιο e-mail.

Η διάρκεια της ταινίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Το φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να δέχεται ταινίες μεγαλύτερης διάρκειας σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η ταινία θα πρέπει να είναι σε ανάλυση Full HD (1920×1080 pixel). Σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνουν αποδεκτές και ταινίες σε ανάλυση HD (1280×720 pixel). Οι υποστηριζόμενες κωδικοποιήσεις θα είναι η h.264 γνωστή και ως MPEG4 με μορφές αρχείων mp4 ή mkv.

Ο ήχος θα πρέπει να είναι στερεοφωνικός (τουλάχιστον 128kbps) ή μονοφωνικός (τουλάχιστον 96kbps). Οποιαδήποτε άλλη μορφή ήχου δεν θα είναι εφικτό να υποστηριχθεί από το φεστιβάλ.

Επιπρόσθετα, μαζί με την ταινία θα πρέπει να υποβληθούν μια φωτογραφία ή αφίσα σχετική με την ταινία με διαστάσεις poster Α3 με ανάλυση 300dpi.

Προαιρετικά, μπορεί να υποβληθεί και ένα αρχείο κειμένου με μια μικρή περιγραφή της ταινίας και λίγα λόγια για τον/ην σκηνοθέτη. Επίσης, θα ήταν θεμιτή μια φωτογραφία του σκηνοθέτη ή της ομάδας που δημιούργησε την ταινία.

Λόγω της ανοιχτής φύσης του φεστιβάλ προτείνουμε να μας αποστείλετε και μια πλήρη λίστα διαλόγου της ταινίας στα αγγλικά, σε ψηφιακό αντίγραφο με μορφή srt.