Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 58

Συναντήσεις κινηματογραφικής ομάδας: 13:00, κάθε Σάββατο