Το λεπτομερές πρόγραμμα προβολών θα ανακοινωθεί την 1η Μαΐου